Luisteren naar je lichaam

In mijn holistische massagepraktijk ontvang ik regelmatig mensen, waarbij er een duidelijke samenhang is tussen mentaal-emotionele problemen en conflicten en lichamelijke klachten. Ons lichaam is een spiegel van onze innerlijke conflicten en we zien dat ook terug in ons taalgebruik: ik heb kopzorgen (hoofdpijn), Ik kan iets niet verteren (maagproblemen). Welke strijd speelt zich in je af in het betreffende orgaan bij ontstekingen? Bij benauwdheid; Waarin benauw je jezelf? Welke situatie benauwt je?

Ziekte, pijn en vermoeidheid zijn vervelend, maar komen nooit zomaar. Ze kunnen ons iets vertellen, hebben een functie en geven een signaal. Ze kunnen leiden tot bewustwording op allerlei manieren. Bijvoorbeeld: met welke voeding en fysieke prikkels je je lichaam negatief belast of Je gevoelens en behoeften serieus nemen, beter leren luisteren naar jezelf of andere waarden in het leven bewust worden (bijv. bij ernstige ziekte). We kunnen ook bewust worden door het voelen van pijn of het doormaken van een bepaalde ziekte.

Gezondheid is innerlijke vrede

We beschikken allemaal over een zelfgenezend vermogen. Deze kracht werkt altijd richting oplossing, herstel, balans, harmonie, heling en verwerking. Genezing en heelheid is dus een gevoelsbeleving. Een mooie omschrijving is: “Gezondheid is innerlijke vrede”. Als je in vrede bent zijn er immers geen klachten. Maar hoe velen van ons voelen werkelijk innerlijke vrede?

Genees je denken

De weg naar genezing en heelheid begint allereerst met de genezing van ons duale denken. Het verdelen van alles in goed/niet-goed, waar/niet-waar leidt niet tot innerlijke vrede noch tot heling. Het leidt eerder tot verzet, angst, conflicten, problemen en nog meer stress en lijden. Holistisch denken houdt in dat we beseffen dat de indeling in goed/niet-goed en waar/niet-waar kunstmatig en relatief is. In plaats van  verzet tegen wat is kunnen we een omslag leren maken naar accepteren wat er is (buiten je én binnen in je). Dit wil niet zeggen dat je in alles over je heen laat lopen, geen grenzen of behoeften meer aangeeft of passief blijft!

Ziek zijn is ook een kans

Meer begrip voor ziekte en pijn in het algemeen als signaal, kans, les, in plaats als onrecht of iets waar je “schuldig” aan bent of wat je “fout” zou hebben gedaan. Je hebt geen schuld aan ziekte en hebt het ook niet gecreëerd, maar je kunt er wel iets van leren. Ziekte heeft je iets te vertellen. Het is een kans om te groeien in bewustwording hoe je liefdevoller met jezelf kunt omgaan en hoe je bewuster als mens kunt worden. Voel maar gewoon, in je lijf…..

Namaste