Umoya Health holistische massage

COVID-19 Holos Massagetherapie tijdens Corona

Uw gezondheid staat bij mij op 1! 

Ik stel alles in het werk om u veilig aan te raken tijdens COVID-19:

Algemeen

 1. Ik ben zelf gezond en ik, en mijn gezinsleden, vertonen geen symptomen van een mogelijke COVID-19 besmetting.
 2. Mijn praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de (relevante) delen uit de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk.
 3. Ik tref extra hygiënische maatregelen zoals het schoonmaken van vloeren, oppervlakten, aanraakvlakken, ventilatie, gebruik en wassen van handdoeken etc. In de praktijk zullen zo min mogelijk slecht schoon te maken materialen in het zicht aanwezig zijn.
 4. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen.

Afspraken

 1. Bij het maken van een afspraak stel ik een aantal vragen, om te bepalen of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in uw klantendossier. Ik behandel personen:
  1. zonder symptomen passend bij COVID-19 (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts) waarbij ook eventuele gezinsleden geen symptomen vertonen;
  2. met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
  3. niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)
 2. Ik bevestig schriftelijk de afspraak met verwijzing naar de link naar het op de website gepubliceerde Corona-protocol . Met het maken van de afspraak verklaart u zich akkoord met dit protocol.

Behandeling

 1. U komt in principe alleen naar de praktijk. Zo nodig kan één begeleider worden meegenomen.
 2. Bij aankomst kunt u direct doorlopen naar de behandelruimte. U maakt geen gebruik van de wachtruimte.
 3. Ik informeer naar uw gezondheid op het moment van de afspraak. Als u zich op dat moment onwel voelt, zal ik een andere afspraak met u maken.
 4. Al bij binnenkomst vraag ik u uw handen te wassen. Papieren tissues zijn beschikbaar, U kunt deze weggooien in de prullenbak. U raakt verder geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aan. Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling).
 5. Behalve bij de massage, blijf ik altijd op 1 ½ meter van u, bij binnenkomst, tijdens het voor- en nagesprek, bij vertrek, behalve bij de massage.
 6. Voor en na elke massage was ik mijn handen.

 Kosten

 1. Ik stuur u een factuur en/of betaalverzoek en accepteer geen contante betalingen.
 2. Annuleringskosten zal ik niet in rekening brengen, zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden.

Een fijne behandeling gewenst! Direct afspraak maken met mij?