Umoya Health holistische massage

Holos Massage(therapie) ten tijde van Corona

Uw gezondheid staat bij ons op 1! 

Ik stel alles in het werk om u veilig aan te raken:

 

 1. Ik ben zelf gezond en ik, en mijn gezinsleden vertonen geen symptomen van een mogelijke COVID-19 besmetting.
 2. Mijn praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de (relevante) delen uit de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk.
 3. Ik tref extra hygiënische maatregelen zoals het schoonmaken van vloeren, oppervlakten, aanraakvlakken, ventilatie, gebruik en wassen van handdoeken etc. In de praktijk zullen zo min mogelijk slecht schoon te maken materialen in het zicht aanwezig zijn.
 4. Ik  zal u bij het maken van een afspraak een aantal vragen stellen om te bepalen of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in uw klantendossier. Ik behandel:
  1. personen zonder symptomen passend bij COVID-19 (hoesten, niezen, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts) waarbij ook eventuele gezinsleden geen symptomen vertonen;
  2. personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
  3. personen niet behorende tot de onderscheiden ‘kwetsbare groepen”, dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)
 5. Ik bevestig schriftelijk de afspraak met verwijzing naar de link naar het op de website gepubliceerde Corona-protocol . Met het maken van de afspraak verklaart u zich akkoord met dit protocol.
 6. U komt in principe alleen naar de praktijk. Zonodig kan één begeleider worden meegenomen. U neemt uw eigen waterflesje mee.
 7. U kunt bij aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte. U maakt geen gebruik van de wachtruimte.
 8. Ik informeer naar uw gezondheid op het moment van de afspraak. Als u zich op dat moment onwel voelt, zal ik een andere afspraak met u maken.
 9. Ik vraag u bij binnenkomst uw handen te wassen. Papieren tissues zijn beschikbaar, U kunt deze weggooien in de prullenbak. U raakt verder geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aan. Wij schudden geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling).
 10. Behalve bij de massage, blijf ik altijd op 1 ½ meter van u, bij binnenkomst, tijdens het voor- en nagesprek, bij vertrek, behalve bij de massage.
 11. Ik was mijn handen voor en na elke massage.
 12. Ik stuur u een factuur en/of betaalverzoek en accepteer geen contante betalingen.
 13. Ik reken geen annuleringskosten zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden.
 14. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen.

Een fijne behandeling gewenst!

Frank van den Essenburg