Umoya Health holistische massage   HOLOS therapie

Umoya Health Holistische massage

Wat is Holos therapie?

HOLOS therapie is gebaseerd op het principe, dat veel lichamelijke klachten hun oorsprong vinden in onbalans tussen lichaam, geest en ziel. Leer je lichaam beter te verstaan. Luister serieus naar de signalen en klachten van je lijf, word bewust van aangeleerde reacties en lichaamshouding in situaties.  Als je daar meer aandacht voor hebt, kan het je helpen werkelijke dieper liggende oorzaken te vinden van jouw onrust, stress of fysieke klachten. Welke gedachten over overtuigingen leven in jou? Waar zet jij jezelf en je lichaam onder druk?

HOLOS therapie is een lichaamsgerichte aanpak. Het is meer dan massage en laat je vooral voelen in je lichaam en draagt bij tot meer  verbinding tussen lichaam geest en ziel.

Ter ondersteuning van de massage werk ik tijdens sessies met:

Door de holistische kijk op gezondheid is het een zinvolle aanvulling op een meer complementaire aanpak binnen de geneeskunde.

HOLOS therapie-sessie

Een holos therapie-sessie bestaat uit 3 delen:

I. Intakegesprek
In de eerste sessie start ik met een kennismaking en verkenning van jouw behoefte en klachten. Ook besteed ik aandacht aan jouw leven en aan dat wat jou bezig houdt. Een intake duurt gemiddeld 20 a 30 minuten, afhankelijk van waarvoor je komt. Ook vraag ik naar eventuele bijzondere (medische) omstandigheden, die voor de massage van belang kunnen zijn. Bij een volgende sessie is de intake korter en ga ik in op wat je ervaren hebt na de eerste sessie, als inleiding voor de vervolgsessie.

II. Massage-sessie c.q. behandeling
Afhankelijk van waar je voor komt en wat je vraag is, krijg je een op jou afgestemde massage van ongeveer 60 minuten. Ik nodig je uit bewust je lijf te voelen en te ervaren wat de massage met jou doet, niet alleen fysiek, maar ook emotioneel, mentaal en diepere nivo’s.

III. Afronding
Na afloop volgt een korte evaluatie van de ervaring en maak ik evt. een vervolgafspraak met jou. De ervaring leert dat  3 tot 6 sessies voldoende zijn om het gewenste resultaat te bereiken.

Bewust voelen van je lichaam

Bij een holos therapie-sessie hoeft er niets veranderd of weggemasseerd worden. Het is zoals het is en aanvoelt. Maar dat wil niet zeggen dat er niks verandert! Bewustwording en acceptatie van wat zich aandient aan gevoelens, gedachten of emoties tijdens of na de massage zet vaak al een verandering ten goede in werking.
Door het lichaam aan te raken worden dus ook de geest en de ziel aangeraakt. Een holos massage geef ik met volle aandacht en zorg en gaat in een rustig tempo, zodat niet alleen het lichaam aangeraakt wordt maar ook de diepere lagen in jezelf.

Meer inzicht

Door deze specifieke lichaamsgerichte aanpak ontstaat er meer inzicht, herkenning van je eigen gedachtenpatronen en levensovertuigingen, waardoor er licht komt op dat wat jou werkelijk bezig houdt, waar je onder lijdt en wie je werkelijk ten diepste bent. Dit werkt bevrijdend en helend.

HOLOS academie voor massagetherapie