Wat is HOLOS therapie?

HOLOS therapie is niet nieuw. Het is gebaseerd op het principe, dat veel lichamelijke klachten hun oorsprong vinden in onbalans tussen lichaam, geest en ziel. Leer je lichaam beter te verstaan. Luister serieus naar de signalen en klachten van je lijf.  Als je daar meer aandacht voor hebt, kan het je helpen de werkelijke dieper liggende oorzaken te vinden van jouw onrust, stress of fysieke klachten.

HOLOS therapie is een meer lichaamsgerichte aanpak. Het is meer dan massage en draagt bij tot meer  verbinding tussen lichaam geest en ziel. Door de holistische kijk op gezondheid is het een zinvolle aanvulling op de complementaire aanpak binnen de geneeskunde.

Rust – Ruimte – Aandacht

Kenmerkend van holistische massage is dat ik je met aandacht aanraak met langzaam uitgevoerde (massage)technieken. Door dit rustige tempo blijft jouw aandacht bij de aanraking. Hierdoor ervaar je je lichaam beter. Daardoor merk je dat er ook meer rust ontstaat in je hoofd en lijf. Je ervaart ook meer ruimte en tijd in jezelf. Je stelt je meer open voor wat er misschien werkelijk met je aan de hand is.

Een holistische massage kan kan in volledige stilte uitgevoerd worden, maar eventueel ook met rustgevende muziek of (live) klanken van wind-chimes, klankschaal of gitaar.

Direct een afspraak maken?

HOLOS slogan
Umoya-Health logo